Последни оферти

Оферти продава

Продукт
Дата
Количество
Цена
Всички оферти
Цените и контактите на оференти са достъпни след регистрация.

Оферти купува

Продукт
Дата
Количество
Цена
Всички оферти
Цените и контактите на оференти са достъпни след регистрация.

Новини

От 2 до 31 януари 2018 година земеделските стопани, кандидатствали по схемите за обвързано подпомагане за плодове, зеленчуци и за зеленчуци - оранжерийно производство, трябва да докажат минимални добиви и реализация на произведената продукция. За целта те трябва да подадат декларация по образец и да предоставят документи в ДФ „Земеделие“. Утвърденият електронен опис е достъпен за изтегляне от сайта на институцията. Към приложения файл е изготвена и инструкция за неговото попълване.

На пресконференцията, организирана от Национален съюз на градинарите в България (НСГБ) на 24 ноември 2017 г. в хотел “EXPO” – гр. София беше представена визията на група неправителствени организации в сектор "Земеделие" относно Общата селскостопанска политика след 2020 г.

След пресконференцията бяха представени резултатите от 2-годишната работа на електронната платформа „Градинария“. Представители на почти всички големи  супермаркетни вериги (Била, Кауфланд, Lidl, Фантастико, СВА), търговци на едро, износители и преработвателни предприятия (Фрукто Сливен, Хепи Фрутс) проведоха В2В срещи с производители на плодове и зеленчуци от цялата страна за договориране на доставки през новия сезон.

Национален съюз на градинарите в България (НСГБ) организира пресконференция за представяне на визията на сектор „Плодове и зеленчуци” за Общата селскостопанска политика след 2020 г. на 24 ноември 2017 г. в хотел “EXPO” – гр. София, зала „Еспланада” от 10:00 ч.

От 11:30 ч. ще бъдат представени резултатите от 2-годишната работа на електронната платформа „Градинария“ и ще се даде възможност за индивидуални В2В срещи на производителите на плодове и зеленчуци в България с представители на супермаркетни вериги, търговци на едро, износители и преработвателни предприятия.