КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

предлага
АБК – Агробизнесконсулт ЕООД

Предлага консултантации в областта на земеделието и хранително - вкусовата промишленост, малки и средни предприятия, биологично земеделие, евро програми, промоционални програми.

Лице за контакти: 
Мариана Милтенова
E-mail: 
marianamiltenova@abv.bg
телефон: 
+359 2 988 02 59