1455-38-16138-14551455

Предупредително съобщение

Цените и контактите на оференти са достъпни след регистрация.
Череши
Количество: 
800 000.00
кг
Контактна информация: 
Nasko Tsanov
телефон:
+38978998748
Дата на подаване на офертата: 
Пон., 04/16/2018 - 14:37
Сорт: 
всички сортове
Размер: 
Зеленчукова борса изкупува всички сортове индустриална червена череша, начална дата 25 май ! Черешата да е добро качество с дръжка,. Количества над 800 тона, за България ! Buys all varieties of industrial red cherry, starting date May 25! Cherry is good quality with a handle. Quantities over 800 tons for Bulgaria! Kupuje sve sorte industrijske crvene trešnje, od 25. maja! Višnja je dobra kvaliteta . Količina preko 800 tona za Bugarsku! Të gjitha varietetet e qershi industriale të kuqe, data e fillimit 25 Maj! Qershi është cilësi e mirë me një dorezë. Sasi me mbi 800 ton për Bullgarinë! Купува сите видови индустриска црвена цреша, почнувајќи од 25 мај! Цреша добар квалитет со рачка. Количини над 800 тони за Бугарија! contact: +38978998748 - Viber mytravelstrumica@gmail.com
Качество: 
second
Регион: 
София
Валидност на офертата: 
три месеца
Срок на плащане: 
незабавно
Начин на плащане: 
В брой
Условия на доставка: 
От градината