592-20-20520-592592

Предупредително съобщение

Цените и контактите на оференти са достъпни след регистрация.
Пипер
Количество: 
100 000.00
кг
Контактна информация: 
Георги Василев
Е-поща: bul.po@mbox.contact.bg
телефон:
0888662369
Дата на подаване на офертата: 
Ср., 10/04/2017 - 14:50
Сорт: 
Капия
Размер: 
над 11 см
Качество: 
first
Валидност на офертата: 
6 месеца
Срок на плащане: 
незабавно
Начин на плащане: 
По банков път
Условия на доставка: 
До преработвателя