592-38-20538-592592

Предупредително съобщение

Цените и контактите на оференти са достъпни след регистрация.
Праз лук
Количество: 
500 000.00
кг
Контактна информация: 
Георги Василев
Е-поща: bul.po@mbox.contact.bg
телефон:
0888662369
Дата на подаване на офертата: 
Пет., 09/01/2017 - 16:39
Сорт: 
Старозагорски 72
Размер: 
1,20-1,50м
Качество: 
second
Валидност на офертата: 
6 месеца
Срок на плащане: 
незабавно
Начин на плащане: 
По банков път
Условия на доставка: 
От градината