24-20524-598-59

Предупредително съобщение

Цените и контактите на оференти са достъпни след регистрация.
Праскови
Количество: 
200 000.0000
кг
Контактна информация: 
Георги Василев
Е-поща: abp@abv.bg
телефон:
0888662369
Валидност на офертата: 
6 месеца
Сертификат за качество и произход на БАБХ: 
Не
Сорт: 
различни сортове
Качество: 
second
Регион: 
Добрич
Срок на плащане: 
незабавно
Условия на доставка: 
От градината
Начин на плащане: 
По банков път