28-13728-983-68

Предупредително съобщение

Цените и контактите на оференти са достъпни след регистрация.
Сливи
Количество: 
10 000.0000
кг
Контактна информация: 
ШЕНАЙ УЗУНАЛИ
Е-поща: meri.123@abv.bg
телефон:
0884123689
Валидност на офертата: 
три месеца
Сертификат за качество и произход на БАБХ: 
Не
Сорт: 
стенли
Качество: 
second
Регион: 
Разград
Срок на плащане: 
незабавно
Условия на доставка: 
От градината
Начин на плащане: 
В брой