58-31158-598-53

Предупредително съобщение

Цените и контактите на оференти са достъпни след регистрация.
Разсад за праз
Количество: 
30 000.0000
кг
Контактна информация: 
Георги Василев
Е-поща: abp@abv.bg
телефон:
0888662369
Валидност на офертата: 
три месеца
Сертификат за качество и произход на БАБХ: 
Не
Сорт: 
разсад за праз
Качество: 
first
Регион: 
Бургас
Срок на плащане: 
незабавно
Условия на доставка: 
От градината
Начин на плащане: 
По банков път