c55-16555-150

АБК – Агробизнесконсулт ЕООД
Предлагани услуги / Резюме на дейността: 

Предлага консултантации в областта на земеделието и хранително - вкусовата промишленост, малки и средни предприятия, биологично земеделие, евро програми, промоционални програми.

Първата консултантска фирма в областа на земеделието в България. Регистрирана  1993г. 100 % частна фирма.

Специализация:

  • Консултански услуги за  изготвяне на инвестиционни проекти за европейски програми  кандидатстване по мерките на ПРСР  2014-2020;
  • Изготвяне на маркетингови анализи;
  • Подготовка и участие на изложения и изложбени щандове;

Екип: Фирмата разполага с квалифицирани експерти – икономисти, агрономи, агро-инженери, инж-технолози ХВП, хладилно дело и оборудване, маркетингови специалисти, юристи и др.

Година на стартиране на дейността: 
1993г
Цена на услугата: 

По договаряне

Опит / Реализирани проекти / Реализиран бизнес: 

Подготовка на програма САПАРД, изготвени над 50 проекта реализирани по програма САПАРД  (2001-2006); ПРСР (2007-2013); ПРСР (2014-2020); предварителна оценка на ПРСР (2007-2013) текуща и междинна оценка на ПРСР (2007-2013); участие в комисии за одобрение на проекти по ПРСР(2007-2013);  работни групи в МЗХ; изготвяне на анализи за сектори от земеделието и ХВП; специализация при прилагането на ОСП; изпълнение на промоционални проекти и мн. др;

Адрес: 
София, гр. Банкя, ул. "Гергина" №5
Лице за контакти: 
Мариана Милтенова
телефон: 
+359 2 988 02 59
Website: 
www.new.abkconsult.com
E-mail: 
marianamiltenova@abv.bg