Общи условия

<p align="center">Общи условия за ползване <br />
на сайта <strong> www.gradinaria-bg.com</strong></p>
Моля прочетете внимателно настоящия документ. Той съдържа условията за достъп до нашия сайт – <a href="http://www.gradinaria-bg.com"><em>www.gradinaria-bg.com</em></a> и използването му. Ако не приемате условията, посочени тук, моля не използвайте сайта! <br />
Използването на <em>Gradinaria-bg.com</em> ще се счита за <strong>израз на съгласие</strong> с посочените условия. <br />
Този сайт или части от него не могат да бъдат копирани или използвани за каквито и да е търговски цели без изричното съгласие на собственика – Националният съюз на градинарите в България. Неоторизиран опит за сваляне/качване на информация или промяна на информация от нашата страница е злоупотреба и е абсолютно забранено. <br />
Националният съюз на градинарите в България информира потребителите на сайта за готовността си да съдейства при всеки проблем, свързан с използването на сайта <em>Gradinaria-bg.com</em><em>,</em> за което е необходимо да се свържете с нас на електронната ни поща <a href="mailto:office@gradinaria-bg.com"><em>office@gradinaria-bg.com</em></a>.<br />
<strong>1. Предмет на сайта</strong><br />
1.1. <em>Gradinaria-bg.com</em> е електронен пазар за продажба и покупка на едро на свежи плодове и зеленчуци. Сайтът предоставя възможност на българските производители да намерят наши и чужди купувачи на уникалната си продукция, а на търговците – да закупят бързо търсените продукти. Това може да стане чрез създадените от продавачи и купувачи профили в сайта.<br />
1.2. Сайтът <em>Gradinaria-bg.com</em> се поддържа от неговия собственик: Национален съюз на градинарите в България с адрес на управление в Р България, гр. София, бул. &bdquo;Христо Ботев&rdquo; 17. Националният съюз на градинарите в България е регистриран като администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни. <br />
По-надолу Собственикът ще бъде наричан &bdquo;Собственик&rdquo;, Ние/Нас и/или <em>Gradinaria-bg.com</em>. Собственикът си запазва правото да променя настоящите условия по всяко време, без предварително известие, като променените условия ще бъдат публикувани на сайта. Вие се съгласявате, че ще използвате <em>Gradinaria-bg.com</em>съгласно всички допълнителни изисквания, които ще бъдат обявявани от нас. <br />
<strong>2. Регистрация</strong><br />
2.1. При регистрация <em>Gradinaria-bg.com </em>изисква информация, която да Ви идентифицира като правоспособен субект – юридическо или физическо лице.<br />
2.2. При регистрация се изисква информация за контакт и за профил на дейност като име, адрес, e-mail, телефон, предмет на дейност и др. Ние обработваме тези данни и разполагаме с тях само за целите на услугите, които Ви предоставяме.<br />
Злоупотребата с Ваши лични данни е строго забранена съгласно Закона за защита на личните данни.<br />
2.3. Вие декларирате, че данните, предоставени от Вас при регистрацията, са верни и достатъчни и носите отговорност за това.<br />
2.4. С извършването на успешна регистрация се приема, че Вие давате своето съгласие с настоящите Общи условия.<br />
2.5. С приемането на Общите условия Вие заявявате, че предоставяте доброволно личните си данни с цел използване на електронната услуга, която Ви предоставяме и давате своето изрично съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани от <em>Gradinaria-bg.com </em>също с цел използване на електронната услуга, която Ви предоставяме.<br />
<strong>3. Оферти</strong><br />
3.1.<em> Gradinaria-bg.com </em>позволява на регистрираните потребители да разглеждат оферти за продажба и покупка на плодове и зеленчуци, да резервират интересуващите ги продукти и количества и да осъществят контакт с оферентите, както и да създават собствени оферти за покупка или продажба. Могат да управяват своите оферти, да виждат потребители, които са се интересували от техните оферти, да преговарят с тях и да сключват сделки.<br />
3.2. Цените и контактите на оферентите са достъпни само след регистрация.<br />
3.3. Вие декларирате, че всички публикувани от Вас оферти са за реални и актуални продукти и носите отговорност за истинността на съдържанието на офертите.<br />
3.4. <em>Gradinaria-bg.com </em>не носи отговорност за качеството на продуктите, обект на офертите.<br />
3.5. <em>Gradinaria-bg.com </em>не поема отговорност да контролира съдържанието на офертите и не е посредник между продавачи и купувачи.<br />
3.6. <em>Gradinaria-bg.com </em>си запазва правото да отстрани, поиска редактиране или редактира оферти, които по своя преценка счита за неприемливи.<br />
3.7. <em>Gradinaria-bg.com </em>запазва правото си да откаже или прекрати предоставяната услуга, когато установи нелоялно поведение от страна на потребител или когато има обосновани подозрения за нарушаване на условията на ползване.<br />
3.8. <em>Gradinaria-bg.com</em> не носи отговорност за съдържанието и изпълнението на сключените сделки.<br />
<strong>4. Прекратяване на потребителски профили</strong><br />
<em>Gradinaria-bg.com</em> може да прекрати Вашия профил в следните случаи:<br />
4.1. при нарушаване на настоящите условия за ползване на <em>Gradinaria-bg.com</em> или нарушаване на допълнителните условия и напътствия, намиращи се в сайта;<br />
4.2. при заявка за прекратяване на профила от самите Вас;<br />
4.3. при технически причини;<br />
4.4. при неизползване за период от 15 месеца. <br />
<strong>5. Общи условия</strong><br />
5.1. <em>Gradinaria-bg.com</em> не носи отговорност за предоставената на сайта информация от други източници, като се стреми публикациите на сайта, препратките от него и всички останали материали да са достоверни, актуални и полезни за потребителите на сайта.<br />
5.2. <em>Gradinaria-bg.com</em> прилага мерки за осигуряване на коректност, актуалност и сигурност на съдържанието и потребителските данни в сайта. Въпреки това съществува риск. Използвайки сайта, Вие се съгласявате, че осъзнавате и приемате този риск. <em>Gradinaria-bg.com</em> не поема отговорност за коректността, актуалността и сигурността на съдържанието и информацията на офертите в сайта.<br />
5.3. <em>Gradinaria-bg.com</em> не гарантира, че сайтът ще бъде непрекъснато достъпен и без технически проблеми.<br />
5.4. <em>Gradinaria-bg.com</em> не поема отговорност за пропуснати ползи и/или нанесени вреди вследствие използването на сайта.<br />
5.5. За неуредените в тези общи условия въпроси се прилагат съответните разпоредби на действащото законодтелство на Република България.<br />
5.6. При спорове, които не могат да бъдат решени доброволно – споровете се отнасят за решаване от компетентния съд в град София. </p>