НСГБ организира пресконференция за ОСП след 2020 г. и среща "Градинария" на 24.11.2017 г. в хотел “EXPO”, София

Национален съюз на градинарите в България (НСГБ) организира пресконференция за представяне на визията на сектор „Плодове и зеленчуци” за Общата селскостопанска политика след 2020 г. на 24 ноември 2017 г. в хотел “EXPO” – гр. София, зала „Еспланада” от 10:00 ч.
Сектор „Плодове и зеленчуци“ разработи съвместно и ще представи предложение за новата ОСП 2021–2027 за по-справедливо и балансирано подпомагане за всички земеделски производители.

От 11:30 ч. ще бъдат представени резултатите от 2-годишната работа на електронната платформа „Градинария“ и ще се даде възможност за индивидуални В2В срещи на производителите на плодове и зеленчуци в България с представители на супермаркетни вериги, търговци на едро, износители и преработвателни предприятия.

Следобед присъстващите ще се запознаят с традиционни и иновативни методи за съхранение на плодове и зеленчуци, при които се запазват в най-голяма степен полезните качества на продуктите, търговският им вид и се удължава срокът им на съхранение. Целта на срещата е всички по веригата от производител до краен потребител да получат полезна информация, а участниците да създадат нови контакти и да се убедят в полезността на електронния пазар „Градинария” (http://www.gradinaria-bg.com/).

В събитието ще вземат участие и представители на Министерство на земеделието, храните и горите, на ДФ „Земеделие”, на Фондация „Америка за България”, партньори на НСГБ, производители на плодове и зеленчуци от цялата страна, търговци, износители, преработватели на земеделска продукция и представители на медиите.

Срещата се провежда в рамките на проект „Модерна търговия”, който се изпълнява от НСГБ с подкрепата на Фондация „Америка за България”. Преди 2 години на 23.07.2015 г. стартира електронната платформа „Градинария”, която създава условия за директна връзка между производители и купувачи.

Желаещите да присъстват следва да изпратят потвърждение за участие на e-mail: gradinariabg@abv.bg