Новини

От 2 до 31 януари 2018 година земеделските стопани, кандидатствали по схемите за обвързано подпомагане за плодове, зеленчуци и за зеленчуци - оранжерийно производство, трябва да докажат минимални добиви и реализация на произведената продукция. За целта те трябва да подадат декларация по образец и да предоставят документи в ДФ „Земеделие“. Утвърденият електронен опис е достъпен за изтегляне от сайта на институцията. Към приложения файл е изготвена и инструкция за неговото попълване.

На пресконференцията, организирана от Национален съюз на градинарите в България (НСГБ) на 24 ноември 2017 г. в хотел “EXPO” – гр. София беше представена визията на група неправителствени организации в сектор "Земеделие" относно Общата селскостопанска политика след 2020 г.

След пресконференцията бяха представени резултатите от 2-годишната работа на електронната платформа „Градинария“. Представители на почти всички големи  супермаркетни вериги (Била, Кауфланд, Lidl, Фантастико, СВА), търговци на едро, износители и преработвателни предприятия (Фрукто Сливен, Хепи Фрутс) проведоха В2В срещи с производители на плодове и зеленчуци от цялата страна за договориране на доставки през новия сезон.

Национален съюз на градинарите в България (НСГБ) организира пресконференция за представяне на визията на сектор „Плодове и зеленчуци” за Общата селскостопанска политика след 2020 г. на 24 ноември 2017 г. в хотел “EXPO” – гр. София, зала „Еспланада” от 10:00 ч.

От 11:30 ч. ще бъдат представени резултатите от 2-годишната работа на електронната платформа „Градинария“ и ще се даде възможност за индивидуални В2В срещи на производителите на плодове и зеленчуци в България с представители на супермаркетни вериги, търговци на едро, износители и преработвателни предприятия.

Държавен вестник обнародва условията за кандидатстване по мярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“.

Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ взе решение да разпредели допълнителен финансов ресурс от 667 127 лв. за 2017 г. по схема за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите в трайните насаждения през зимния период”. Общият ресурс по схемата за 2017 г. се увеличава от 4 000 000 лв. на 4 667 127 лв. По този начин за есенния етап на помощта са осигурени 1 300 000 лв.

ДФ „Земеделие“ отпуска 141 000 лв. помощ de minimis съгласно Регламент (ЕС) 1408/2013 за земеделските стопани, производители на череши за компенсиране на щети, нанесени от неблагоприятни климатични събития през 2017 г. В резултат на зимните прояви на времето през март и април са нанесени сериозни щети върху овощните растения и най-вече върху черешите в областите Кюстендил, Пазарджик, Сливен и Стара Загора.

По Схемата за държавна помощ за компенсиране на загуби на земеделски стопани за напълно пропаднали площи в резултат на природни бедствия или на неблагоприятни климатични условия, настъпили през 2016 г. са изплатени над 1,8 млн. лева (1 882 709 лева) на 203 земеделски стопани, декларирали общо е 5 253,14 ха. площи.

От 27 септември 2017 г. производителите на плодове ще могат да се възползват от познатата им схема „Временни извънредни мерки за подпомагане на пазара в сектора на плодовете“. Приемът на заявления се отваря със Заповед 03 РД/3466 на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“. Финансовата подкрепа има за цел да компенсира земеделските стопани, пострадали от възбраната на внос на някои продукти от Европейския съюз към Руската Федерация.

Сайт „Градинария” вече има нова секция „Консултантски услуги“.

В новата секция консултантите  имат възможност да направят своята оферта /предложение за предлагане на различни консултантски услуги в областта на земеделието, включително практически съвети или услуги, изготвяне на бизнес и инвестиционни проекти, маркетингови проучвания, финансиране и кандидатстване по европрограми.

Потребителите (земеделски производители, търговци, МСП и др.) ще могат да се свързват директно с консултантите, да получават съвети за отглеждането на различни култури, да договарят условията на услугите или сами дазаявят в свое запитване какви специалисти или услуги търсят, за да се създаде и обратната връзка.

Екипът на „Градинария” желае успех на всички и благодатна стопанска година!

Държавен фонд „Земеделие“ преведе 12 080 000 лева по схемите за обвързано с производството подпомагане за плодове и зеленчуци от Кампания 2016. Средствата, постъпили по сметките на близо 14 000 земеделски стопани, са изравнително доплащане на подкрепата, която градинарите и оранжерийните производители получиха в края на март. Доплащането е извършено след приключване на административните проверки на документите на кандидатите за реализация на произведената от тях продукция.