592-00-23200-592592

Предупредително съобщение

Цените и контактите на оференти са достъпни след регистрация.
Купува: 
Черна култивирана (американска) боровинка
БИО ГОРСКИ ЧЕРНИ БОРОВИНКИ
Валидност на офертата: 
6 месеца
Количество: 
800.00
кг
Контактна информация: 
Георги Василев
Е-поща: bul.po@mbox.contact.bg
телефон:
0888662369
Дата на подаване на офертата: 
Вт., 10/23/2018 - 11:10
Сорт: 
БИО ГОРСКИ ЧЕРНИ БОРОВИНКИ
Качество: 
first
Произход на продукта: 
БИО продукт
Срок на плащане: 
незабавно
Начин на плащане: 
По банков път
Условия на доставка: 
До преработвателя
Сертификат за качество и произход на БАБХ: 
Да