592-26-21726-592592

Предупредително съобщение

Цените и контактите на оференти са достъпни след регистрация.
Купува: 
Кайсии
Валидност на офертата: 
един месец
Количество: 
100 000.00
кг
Контактна информация: 
Георги Василев
Е-поща: bul.po@mbox.contact.bg
телефон:
0888662369
Дата на подаване на офертата: 
Нед., 06/21/2020 - 10:14
Качество: 
second
Срок на плащане: 
незабавно
Начин на плащане: 
По банков път
Условия на доставка: 
От градината