592-27-15527-592592

Предупредително съобщение

Цените и контактите на оференти са достъпни след регистрация.
Купува: 
Тиква
тиква Цигулка
Валидност на офертата: 
три месеца
Количество: 
60 000.00
кг
Контактна информация: 
Георги Василев
Е-поща: bul.po@mbox.contact.bg
телефон:
0888662369
Дата на подаване на офертата: 
Пет., 11/15/2019 - 08:10
Сорт: 
Цигулка
Качество: 
first
Срок на плащане: 
незабавно
Начин на плащане: 
По банков път
Условия на доставка: 
До преработвателя