04-23304-1623-77

Предупредително съобщение

Цените и контактите на оференти са достъпни след регистрация.
продава: 
Ябълки
от хладилник
Количество: 
40 000.0000
кг
Контактна информация: 
Георги Русев
Е-поща: georgerussev@mail.bg
телефон:
0887521245
Валидност на офертата: 
един месец
Сертификат за качество и произход на БАБХ: 
Не
Сорт: 
сорт Мутсу
Качество: 
first
Регион: 
Хасково
Срок на плащане: 
незабавно
Условия на доставка: 
От склада на производителя
Начин на плащане: 
По банков път