20-15320-1925-59

Предупредително съобщение

Цените и контактите на оференти са достъпни след регистрация.
продава: 
Праскови
Нектарина
Количество: 
3 000.0000
кг
Контактна информация: 
Цонкова
Е-поща: s.tzonkova@gmail.com
телефон:
0889207095
Валидност на офертата: 
един месец
Сертификат за качество и произход на БАБХ: 
Не
Сорт: 
Фантазия
Качество: 
second
Регион: 
Добрич
Срок на плащане: 
незабавно
Условия на доставка: 
От градината
Начин на плащане: 
В брой