23-08123-598-78

Предупредително съобщение

Цените и контактите на оференти са достъпни след регистрация.
продава: 
Тиква
бяла тиква
Количество: 
300 000.0000
кг
Контактна информация: 
Георги Василев
Е-поща: abp@abv.bg
телефон:
0888662369
Валидност на офертата: 
три месеца
Сертификат за качество и произход на БАБХ: 
Не
Сорт: 
бяла
Качество: 
first
Регион: 
Шумен
Срок на плащане: 
незабавно
Условия на доставка: 
От градината
Начин на плащане: 
По банков път