26-20426-1714-75

Предупредително съобщение

Цените и контактите на оференти са достъпни след регистрация.
продава: 
Праскови
Количество: 
500.0000
кг
Контактна информация: 
Румен Тонев
Е-поща: tanya_gos@abv.bg
телефон:
0882724158
Валидност на офертата: 
три месеца
Сертификат за качество и произход на БАБХ: 
Не
Сорт: 
Мей грейн
Качество: 
second
Опаковка: 
касетки
Регион: 
Стара Загора
Населено място: 
Ракитница
Размер: 
сортирани
Срок на плащане: 
незабавно
Условия на доставка: 
От склада на производителя
Начин на плащане: 
В брой