39-07739-598-67

Предупредително съобщение

Цените и контактите на оференти са достъпни след регистрация.
продава: 
Пипер
Зелен пипер Капия
Количество: 
20 000.0000
кг
Контактна информация: 
Георги Василев
Е-поща: abp@abv.bg
телефон:
0888662369
Валидност на офертата: 
един месец
Сертификат за качество и произход на БАБХ: 
Не
Сорт: 
Капия
Качество: 
first
Регион: 
Пловдив
Размер: 
над 12см
Срок на плащане: 
незабавно
Условия на доставка: 
От градината
Начин на плащане: 
По банков път