48-29448-2037-71

Предупредително съобщение

Цените и контактите на оференти са достъпни след регистрация.
продава: 
Зеле
Нозоми
Количество: 
10 000.0000
кг
Контактна информация: 
Ивайло Тихомиров Динев
телефон:
+359885474836
Валидност на офертата: 
6 месеца
Сертификат за качество и произход на БАБХ: 
Не
Сорт: 
Мурсал
Качество: 
first
Регион: 
Сливен
Срок на плащане: 
незабавно
Условия на доставка: 
От градината
Начин на плащане: 
В брой