Разясняват ПРСР на земеделски производители в приемни по общини

Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) обяви график на своите изнесени приемни по общини до края на годината. В графика, който е достъпен на интернет адрес: www.naas.government.bg/bg/Обучение/2398, са посочени датите, часовете и местата на приемните, в рамките на които ще се предоставят информация и съвети в областта на земеделието и развитието на селските райони.

Това е уникална възможност всеки земеделски производител на място в своя регион да получи актуална и точна информация за възможностите, предоставяни от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 и за видовете схеми за подпомагане, по които би могъл да кандидатства за финансиране.

По време на изнесените приемни експерти на НССЗ ще разяснят на земеделските стопани на какви изисквания трябва да отговарят, за да кандидатстват за директни плащания или по мерки на ПРСР.

Целта на приемните е да се разшири и улесни достъпът на земеделските производители до консултантските услуги на Службата, уверяват от НССЗ.