1330-52-22352-13301330

Warning message

Цените и контактите на оференти са достъпни след регистрация.
Купува: 
Gherkins
Validity of the offer: 
три месеца
Quality: 
1 000.00
kg
Контактна информация: 
Eugen
телефон:
+48572503000
Дата на подаване на офертата: 
Ср., 11/22/2017 - 12:43
Sort: 
Корнишони
Size: 
80-100 мм
Quality: 
extra
Произход на продукта: 
БИО продукт
Term of payment: 
Immediately
Method of payment: 
Cash
Delivery terms: 
To the processor