592-46-15546-592592

Warning message

Цените и контактите на оференти са достъпни след регистрация.
Купува: 
Pepper
Validity of the offer: 
6 месеца
Quality: 
1 000 000.00
kg
Контактна информация: 
Георги Василев
телефон:
0888662369
Дата на подаване на офертата: 
Вт., 08/23/2016 - 14:06
Sort: 
"Капия"
Size: 
9-14см
Quality: 
първо и второ заедно
Region: 
Shumen
Term of payment: 
Immediately
Method of payment: 
Bank transfer
Delivery terms: 
To the processor