Видео инструкции за работа с Градинария

Регистрация

Кликнете два пъти върху видеото за да го заредите на цял екран.

Създаване/добавяне на оферта

Контакти, преговори, сключване на сделки