Deliverables

Преки бенефициенти на проект „Модерна търговия” са членовете на Националния съюз на граднарите в България и производителите на плодове и зеленчуци у нас, които ще използват опциите за електронна търговия на портала „Градинария”.

Бенефициенти на проекта са и търговците на едро и на дребно, преработвателните предприятия, представителите на супермаркетни вериги, ресторанти, хотели от България и от чужбина.

Крайни бенефициенти на проекта са потребителите на пресни плодове и зеленчуци в България и извън страната. Важна потребителска аудитория са децата и младежите, сред които се създават трайни навици за здравословно хранене.

Проект „Модерна търговия” ще се разгърне на територията на България, като създаде възможности на производители от цялата страна да предлагат продукцията си. Търговци от България, Европейския съюз и трети страни ще могат да заявяват и да договарят доставки на свежи български плодове и зеленчуци.

Дългосрочно въздействие и устойчиви резултати:

  • Трайно повишение на преките продажби на свежи плодове и зеленчуци
  • Увеличаване на сключените договори за продажба на плодове и зеленчуци
  • Повишаване на взаимното доверие между потребители и производители
  • Издигане на престижа на професията на градинаря
  • Увеличаване на броя на стопанствата у нас, произвеждащи плодове и зеленчуци
  • Откриване на нови работни места в селските райони
  • Намаляване на вноса и увеличаване на износа на плодове и зеленчуци
  • Развитие на сектора за производство и търговия с плодове и зеленчуци