Последни оферти

Offers for sale

Product
Date
Quantity
Price
All offers
Prices and contacts of the tenderers are available after registration.

Offers to buy

Product
Date
Quantity
Price
All offers
Prices and contacts of the tenderers are available after registration.

Важно  съобщение  !!!
Уважаеми колеги земеделски производители, търговци, преработватели и потребители на платформата „Градинария“!

За да подкрепим и подпомогнем производителите на плодове и зеленчуци да реализират по-лесно своята продукция  предвид пандемията от COVID-19, която  доведе до сериозни затруднения   в българското земеделие и най-вече при производството и реализацията на пресни плодове и зеленчуци, УС на сдружението “Национален съюз на градинарите в България“ взе решение да даде възможност

платформата „Градинария“ да работи  безплатно в периода от 15.05.2020г. до 30.10.2020г. за всички производители, търговци и преработватели.

Производителите, преработвателите и търговците може да се регистрират и оферират своите продукти в платформата без да заплащат ваучери или абонамент в посочения период.
 

Екипът на „Градинария“  Ви желае успешен сезон  и  печеливши сделки  при  реализация на продукцията!

 

News

CONTRACT NOTICE
The Contracting Authorities Bulgarian National Horticultural Union (BNHU) (5, Gergina Str. Sofia, Region Bankya, 1320, Bulgaria,tel: +359888503478, email: bnhu@abv.bg, contact person: Ms Mariana Miltenova, website: https://www.bnhu.bg,www.gradinaria-bg.com
)  as Coordinator and Asociaţia Operatorilor din Agricultura Ecologică Bio România (Strada Petricani, nr. 11D, room 10, sector 2, Bucharest, 23841, Romania, tel: +40 0746111888 , email: programe@bio-romania.org, contact person: Mr. Avraham Cioceanu, website: https://asociatia.bio/) and Union of Hellenic Chambers (UHC) (6 Akadimias Str. Athens10671Greece +30 210 3387104 (-106) email: asonitis@uhc.gr, contact person: Georgios Asonitis, website: https://www.uhc.gr ) are Beneficiaries of the GRANT AGREEMENT 101046085 — EU_Org_deal from 16/03/2022 with the European Research Executive Agency (REA), under the powers delegated by the European Commission. Project duration is 36 months starting on 01.05.2022 and a total budget of EUR 3.860.402 with a 80% grant.
The competitive procedure for the selection of implementing body(ies) of the 101046085 — EU_Org_deal  activities related to the promotion of organic food products in UK, and UAE will be based on the the most economically advantageous tender. The estimated value of the contract is EUR 3.295.598 divided in three LOTS: LOT1 BG of estimated value EUR 1.152.848, LOT2RO of estimated value EUR 989.902 and LOT3 RO of estimated value EUR 1.152.848. The activities include the following Work Packages: Public Relations, website and social media, advertising, communications tools, events and Promotion in Point of Sales. Payments will be made in EUR according to the provisions of tender documents.
Economic operators shall meet the conditions and requirements related to their financial and technical capacity provisioned in the tender documents which can be found at the websites’ of contracting authorities or upon request by email at the electronic addresses mentioned above Offers should be presented according to the procedure described in the tender documents and will be submitted at the 5, Gergina Str. Sofia, Region Bankya, 1320, Bulgaria, by August 1st 2022 by 14:00.

The Contracting Authorities Bulgarian National Horticultural Union (BNHU) (5, Gergina Str. Sofia, Region Bankya, 1320, Bulgaria,tel: +359 2 988 02 59, email: bnhu@abv.bg, contact person: Ms Mariana Miltenova, website: https://www.bnhu.bg) as Coordinator and Asociaţia Operatorilor din Agricultura Ecologică Bio România (Strada Petricani, nr. 11D, room 10, sector 2, Bucharest, 23841, Romania, tel: +40 0746111888 , email: programe@bio-romania.org, contact person: Mr. Avraham Cioceanu, website: https://asociatia.bio/) and Union of Hellenic Chambers (UHC) (6 Akadimias Str. Athens10671Greece +30 210 3387104 (-106) email: asonitis@uhc.gr, contact person: Georgios Asonitis, website: https://www.uhc.gr ) are Beneficiaries of the GRANT AGREEMENT 101046085 — EU_Org_deal from 16/03/2022 with the European Research Executive Agency (REA), under the powers delegated by the European Commission.

От 21 януари зеленчукопроизводителите и овощарите кандидатстват за нисколихвени кредити от ДФЗ за семена и торове
  От 21 януари 2021 г. стопаните могат да подават заявления за целеви кредит за закупуване на семена, разсад и торове за производство на зеленчуци (полско и оранжерийно производство) и закупуване на торове, необходими при отглеждане на трайни насаждения: плодове (ябълки, круши, кайсии и зарзали, череши, вишни, праскови и нектарини, ягоди, малини, сливи, десертно грозде), винени лозя и маслодайна роза. Документи се подават в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ до 12 март 2021 г. Предоставянето на кредитен ресурс ще бъде осъществено до 9 април 2021 г.

  Утвърденият финансов ресурс е 6 млн. лв. за направление зеленчуци и 6 млн. лв. за трайни насаждения или общо 12 млн. лева.

На подпомагане подлежат регистрирани земеделски стопани, с подадено и приключено заявление по схемите за обвързано подпомагане за производство на плодове (ябълки, круши, кайсии и зарзали, череши, вишни, праскови и нектарини, ягоди и малини; сливи и десертно грозде) и/или зеленчуци (полски и/или оранжерийни), реколта 2020 г. , като кандидатите, отглеждащи винени лозя и маслодайна роза е необходимо да имат подадено заявление за подпомагане по СЕПП, реколта 2020 г.

  Заемите ще се предоставят за покриване на част от производствените разходи по технологична карта за отделните култури, при следните ставки на хектар:

  Трайни насаждения:

   • ябълки, круши, кайсии и зарзали, череши, вишни, праскови и нектарини, ягоди и малини - 600 лв./ха;

   • сливи и десертно грозде – 520 лв./ха;

   • винени лозя – 460 лв./ха;

  • маслодайна роза – 200 лв./ха.

  Зеленчуци:

   • домати, краставици и пипер (оранжерийно производство) за семена/разсад – 19 500 лв./ха и за торове – 6 000 лв./ха;

  • домати, краставици, корнишони и патладжан (полско производство) за семена/разсад – 3 200 лв./ха и за торове – 680 лв./ха;

    • пипер (полско производство) за семена/разсад – 3 500 лв./ха и за торове – 910 лв./ха;

   • картофи, лук и чесън (полско производство) за семена/разсад – 1 470 лв./ха и за торове – 510 лв./ха;

   • моркови, зеле, дини и пъпеш (полско производство) за семена/разсад – 650 лв./ха и за торове – 550 лв./ха;

  Лихвата по кредита е в размер на 1,5 процента годишно. Срокът за погасяване е 30 ноември 2021 г.

  Максималният размер за предоставяне на кредитен ресурс от ДФ „Земеделие” е в размер на 300 000 лв. на земеделски производител .

  Указанията по схемата са публикувани на сайта на ДФ „Земеделие”.

                      19 януари 2021 г.                       ДФ „Земеделие“ - РА