Последни оферти

Offers for sale

Product
Date
Quantity
Price
All offers
Prices and contacts of the tenderers are available after registration.

Offers to buy

Product
Date
Quantity
Price
All offers
Prices and contacts of the tenderers are available after registration.

Уважаеми колеги, земеделци, търговци, приятели  и потребители на платформата „Градинария“!


Националният съюз на градинарите в България създаде през 2015г. този сайт като  първия електронен пазар на едро за пресни плодове и зеленчуци, за да помогне на производителите да намерят директен контакт с търговци и преработватели, които купуват пресни плодове и зеленчуци,  за да може Вие да договаряте директно своите сделки без посредници, за да вземете най-справедливата цена и  да договоряте най-добрите условия за своите сделки. Единствената Цел за създаването на сайта е да Ви бъдем полезни, да подпомогнем реализацията на българските плодове и зеленчуци и те да могат достигнат до крайните потребители по най-краткия път. Нямаме  комерсиални цели, не работим за печалба, а в обществена полза, затова предоставяме по два безплатни ваучера за използване на платформата. 
Повечето от Вас ползват сайта безплатно, използвайки двата  безплатни ваучера за информация или публикуване на офертите си. Поддръжката на сайта изисква ежемесечни и ежегодни разходи, които са необходими, за да функционира сайта и да се  плаща домейна, хостинга и поддръжката.
Ако платформата „Градинария“ Ви е помогнала, ако сте намерили партньори, ако сте направили успешни сделки, ако искате да продължим да работим и да осигуряваме  достъп до сайта,  за да публикувате своите оферти, за да получавате ежеседмичния бюлетин за цените на най-важните плодове и зеленчуци от три тържища в страната можете да помогнете  за поддръжката на сайта  като заплатите абонамент, закупите ваучери, дори и на минимална стойност или  направите дарение по банкова сметка в ОББ:

IBAN: BG48UBBS88881000857658
Банка: ОББ
BIC: UBBSBGSF

Получател: Сдружение „НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ГРАДИНАРИТЕ В БЪЛГАРИЯ“

За стойността на абонамента, на ваучерите  или направеното дарение се издава съответно  фактура с ДДС или  може да се оформи по закона за даренията и би могло да се приспадне от данъчната Ви основа за съответната година съгласно разпоредбите на ЗДДФЛ и ЗКПО.
Екип на  „Градинария“

News

Сдружение „Национален съюз на градинарите  в България“ /НСГБ участва със собствен щанд  в международното изложение за пресни плодове и зеленчуци в Солун / Тесалоники, Гърция, проведено между 26-28.04.2018г.
„FRESKON“ е най-голямото търговско изложение за пресни плодове и зеленчуци на Балканите и Югоизточнто Средиземноморие. Организира се от TIF HELEXPO в Международния изложбен център в град Солун.