Support

Проект „Модерна търговия” се изпълнява с финансовата помощ на Фондация „Америка за България”.

Фондация „Америка за България” подпомага израстването и укрепването на динамична пазарна икономика и демократично общество в България и подкрепя страната в постигане на пълния ѝ потенциал на успешна и модерна европейска нация.

Основана през 2008 г., фондацията е наследник на Българо-американския инвестиционен фонд, създаден от Федералното правителство на САЩ чрез Американската агенция за международно развитие. Грантовете, които Фондация „Америка за България” предоставя, продължават отношенията на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България.

Част от работата на Фондация „Америка за България” е да подкрепя инициативи за повишаване на продуктивността на българското земеделие. Това включва и насърчаване на развитието на силни браншови организации и подпомагане на усилията им да допринасят за развитието на конкурентен модерен земеделски сектор в България.

Именно затова НСГБ намери във Фондация „Америка за България” идейна и финансова подкрепа за намерението си да създаде ефективен електронен пазар за свежи плодове и зеленчуци у нас.