Биологочно производство

търси

„ЗБК Орел“ ООД Офис София 7
„ЗБК Орел“ ООД Венета Димитрова Управител на Офис София 7 sofia7@orel-zbk.com За контакт: 0896 101 920 Работя като застрахователен брокер (маклер) с придобит нужен образователен ценз и съм член на Асоциация Български Пипер. Предлагам: индивидуален подход към всеки потенциален и реален клиент - застрахователна консултация; офериране, както и комплексно офериране чрез директен контакт с централните управления на застрахователните дружества на българския пазар; преговори за преференциални тарифни числа; съдействие при реализирани застрахователни събития (застрахователни случаи), посредничество при помощта за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция от ДФ „Земеделие“ и т.н.