1530-26-10526-15301530

Warning message

Цените и контактите на оференти са достъпни след регистрация.
Купува: 
Potatoes
Validity of the offer: 
6 месеца
Quality: 
400 000.00
kg
Контактна информация: 
Наско Цанов
телефон:
0878568207
Дата на подаване на офертата: 
Пет., 08/10/2018 - 12:48
Size: 
55+ Количества само над 20 тона
Quality: 
first
Term of payment: 
Immediately
Method of payment: 
Cash
Delivery terms: 
From the garden