54-21154-1797-72

Warning message

Цените и контактите на оференти са достъпни след регистрация.
продава: 
Био картофи
Продавам картофи отгледани в Екологично чист район в Родопите с.Стърница общ.Баните
Quantity: 
7.0000
kg
Контактна информация: 
Владимир Бойчев
телефон:
0878259847
Validity of the offer: 
6 месеца
Certificate for quality and origin from the Bulgarian Food Safety Agency: 
Не
Sort: 
Сорая и агрия
Quality: 
extra
Произход на продукта: 
БИО продукт
Package: 
В чували
Region: 
Smolyan
Settlement (town, village): 
Стърница
Size: 
70% с размер над 60мм и 30% с размер над 120-160мм
Term of payment: 
Immediately
Delivery terms: 
From the producer’s storehouse
Method of payment: 
Cash