Екип на „Градинария”

Слави Трифонов, член на УС на НСГБ

+359 887 514 905

s.trifonov@gradinaria-bg.com


Мариана Милтенова,председател  на УС на НСГБ

+359 888 503 478

m.miltenova@gradinaria-bg.com


Людмил Иванов, Програмиране и уебдизайн

+359 884 951 248

l.ivanov@gradinaria-bg.com


Нели Андреева, юридически консултант

+359 888 936 887

n.andreeva@gradinaria-bg.com