Инфо за вас

Уважаеми потребители на „Градинария”, в тази секция ще намерите разнообразна любопитна и полезна за вас информация, която може да ви заинтересува и да ви помага във вашата работа в първия електронен пазар на едро за свежи плодове и зеленчуци „Градинария”.

Ще подбираме за вас теми, свързани с производството и търговията на плодове и зеленчуци, с програмите и проектите, предназначени да стимулират българските производители.

Вие също можете да участвате в списването на рубриката, като споделяте с нас това, което ви вълнува във вашата работа. Какви проблеми срещате като производители, търговци или преработватели на плодове и зеленчуци? В какво успявате и къде виждате трудности?

Пишете ни тук, ще се постараем да намерим търсените от вас отговори и да ви заредим с полезна за вас информация.

Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) обяви график на своите изнесени приемни по общини до края на годината. В графика, който е достъпен на интернет адрес: www.naas.government.bg/bg/Обучение/2398, са посочени датите, часовете и местата на приемните, в рамките на които ще се предоставят информация и съвети в областта на земеделието и развитието на селските райони.

Пред организациите на производители на плодове и зеленчуци или техните асоциации остават броени дни, за да представят за одобрение в Държавен фонд „Земеделие” своите оперативни програми за следващата година. На 1 октомври изтича срокът, в който ДФЗ като Разпащателна агенция ще приема разработените програми, които ще се изпълняват през 2016 г.

Държавният фонд „Земеделие“ прекрати приемането на искания за компенсиране на загуби от руското ембарго за домати, краставици, корнишони, моркови, сладки пиперки, зеле, карфиол, гъби, ябълки, круши, малини, десертно грозде и сливи. Бюджетът за финансово подпомагане за тези плодове и зеленчуци е изчерпан поради достигането на максималния размер на допустимите за компенсации количества, сочи заповед на изпълнителния директор на ДФЗ Румен Порожанов.

Анкетните формуляри за статистически данни в земеделието да се попълват и подават електронно, за да се облекчи и подобри работата по събиране на информацията и нейното обработване. Около това предложение се обединиха участниците в работна среща в Министерството на земеделието и храните на 18.09.2015 г. Те обсъдиха идеи за повишаване на качеството на събираната в България статистическа информация за земеделието.

Изпълнението на проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007 – 2013 е удължено с един месец до 15.10.2015 г., напомнят от ДФ „Земеделие” и уточняват, че изменението не засяга договорите, по които сроковете на изпълнение са различни от 15.09.2015 г.

„Градинария” напомня на своите потребители, че на 23 септември 2015 г. изтича срокът за подаване на документи по схема „Училищен плод” за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения през тази учебна година.

Схемата се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от държавния бюджет, а приемът на документи за 2015/2016 г. започна на 17 август и се извършва в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие”.