Етапи и дейности

Първи етап

01.03.2015 – 31.08.2015:

  • Подготовка и старт на проект „Модерна търговия” и на електронния портал „Градинария” на www.gradinaria-bg.com
  • Организиране на срещи с производители, търговци, износители и медии за представяне на проекта
  • Издаване и разпространение на промоционални материали

Втори етап

01.09.2015 – 29.02.2016:

  • Поддържане и развитие на електронния портал „Градинария” на www.gradinaria-bg.com
  • Популяризиране на професията на градинаря-производител на плодове и зеленчуци чрез информация на сайта, в медиите и в социалните мрежи
  • Междинен отчет на резултатите и анализ на дейността

Трети етап

01.03.2016 – 31.10.2017:

  • Актуализиране и усъвършенстване на електронния портал „Градинария” на www.gradinaria-bg.com
  • Организиране на среща с производители, търговци, износители и медии за ползите от действието на портала „Градинария” и проекта „Модерна търговия”
  • Финален отчет на резултатите и анализ на тяхната устойчивост