За Националния съюз на градинарите в България

Проект „Модерна търговия” се изпълнява от Националния съюз на градинарите в България (НСГБ) с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България”.

НСГБ е сдружение с нестопанска цел, регистрирано през 2004 г. Съюзът е призван да представлява и защитава интересите на своите членове – производители на плодове, зеленчуци и цветя, както и да подпомага дейността им.

НСГБ се управлява от Общо събрание и Управителен съвет. Представлява се от председателя на УС Слави Трифонов.

Идеята на членовете на съюза да се създаде електронен пазар за свежи плодове и зеленчуци, който да им помага в бързата реализация на произведеното от тях, се ражда още преди години. Виждат такъв работещ модел и по време на обучение в САЩ по програма „Кохран” . Добиват увереност, че такъв електронен пазар в България може да стане реалност.

За постигането на тази цел обаче трябва да бъде извървян определен път и да бъдат набелязани и изпълнени съответните подцели и задачи.

Първите стъпки са свързани с участието на съюза още през 2004 г. в разработването на стратегия за развитието на градинарството в България. НСГБ се включва в процеса като партньор на тогавашното Министерство на земеделието и горите и други наши и чуждестранни експерти със свои идеи за бъдещето на сектора.

Следва представянето на съюза в международни изложения за земеделска продукция. НСГБ участва със собствени щандове на АГРА’2006 в Пловдив, „Фрут логистика” в Берлин през 2007 г., „Индагра” в Букурещ през 2013 и 2014 г., „World Food” в Москва през 2013 и 2014 г., “Interfood” в Санкт Петербург през 2014 г. и др.

Ценен опит за съюза е изпълнението на европейския проект „Промоция на пресни череши в трети страни (Русия и Норвегия)”. Проектът започва през 2013 г. и продължава до 2016 г.

Успешните проекти създават самочувствие, че НСГБ може да инициира начинание, което да надхвърли мащабите на самия съюз и да бъде полезно за повечето производители на плодове и зеленчуци в България, търговци и преработвателни предприятия.

Така електронният пазар за свежи плодове и зеленчуци прераства от идея в детайлно разработен проект. Който пък с аргументите си печели доверие и така намира подкрепа в лицето на Фондация „Америка за България”.

НСГБ и екипът на първия електронен пазар за плодове и зеленчуци у нас „Градинария” се заемат с благородната кауза да помогнат за увеличаване на производството и реализацията на свежи български плодове и зеленчуци.