Новини

От 15 октомври Държавен фонд „Земеделие“ започва прием на заявления по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”. Приемът ще продължи до 31 октомври.

Сдружение „Национален съюз на градинарите в България“,  взе решение да разшири възможностите на платформата „Градинария“.
От понеделник 13.08.2018г. всички регистрирани потребители могат да публикуват своите оферти „продава “ или  „купува“,  без ограничение на това дали са регистрилани като производители или преработватели, или търговци на плодове и зеленчуци.

Сдружение „Национален съюз на градинарите  в България“ /НСГБ участва със собствен щанд  в международното изложение за пресни плодове и зеленчуци в Солун / Тесалоники, Гърция, проведено между 26-28.04.2018г.
„FRESKON“ е най-голямото търговско изложение за пресни плодове и зеленчуци на Балканите и Югоизточното Средиземноморие. Организира се от TIF HELEXPO в Международния изложбен център в град Солун.

Със заповеди на министър Румен Порожанов бяха определени размерите на плащането за един допустим за подпомагане хектар по схемата за обвързано подпомагане.

Позицията на сектор "Плодове и зеленчуци" за ОСП след 2020 г. беше изразена в интервю на Мариана Милтенова пред "Дарик" радио в края на 2017 г.

http://darikradio.bg/media/230/17-AGRO-2.mp3

На 23 февруари 2018 г. Национален съюз на градинарите проведе семинар на тема по време на международната селскостопанска изложба АГРА 2018.

Събитието премина при голям интерес от страна на земеделските производители, които споделиха, че за тях семинарът е бил изключително полезен и интересен. Семинарът се проведе по предварително обявена програма.

От 2 до 31 януари 2018 година земеделските стопани, кандидатствали по схемите за обвързано подпомагане за плодове, зеленчуци и за зеленчуци - оранжерийно производство, трябва да докажат минимални добиви и реализация на произведената продукция. За целта те трябва да подадат декларация по образец и да предоставят документи в ДФ „Земеделие“. Утвърденият електронен опис е достъпен за изтегляне от сайта на институцията. Към приложения файл е изготвена и инструкция за неговото попълване.

На пресконференцията, организирана от Национален съюз на градинарите в България (НСГБ) на 24 ноември 2017 г. в хотел “EXPO” – гр. София беше представена визията на група неправителствени организации в сектор "Земеделие" относно Общата селскостопанска политика след 2020 г.

След пресконференцията бяха представени резултатите от 2-годишната работа на електронната платформа „Градинария“. Представители на почти всички големи  супермаркетни вериги (Била, Кауфланд, Lidl, Фантастико, СВА), търговци на едро, износители и преработвателни предприятия (Фрукто Сливен, Хепи Фрутс) проведоха В2В срещи с производители на плодове и зеленчуци от цялата страна за договориране на доставки през новия сезон.

Национален съюз на градинарите в България (НСГБ) организира пресконференция за представяне на визията на сектор „Плодове и зеленчуци” за Общата селскостопанска политика след 2020 г. на 24 ноември 2017 г. в хотел “EXPO” – гр. София, зала „Еспланада” от 10:00 ч.

От 11:30 ч. ще бъдат представени резултатите от 2-годишната работа на електронната платформа „Градинария“ и ще се даде възможност за индивидуални В2В срещи на производителите на плодове и зеленчуци в България с представители на супермаркетни вериги, търговци на едро, износители и преработвателни предприятия.

Държавен вестник обнародва условията за кандидатстване по мярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“.