За нас

Защо и как възникна идеята да бъде създаден електронен пазар за плодове и зеленчуци и как се стигна до нейното осъществяване?

Националният съюз на градинарите в България сформира специален екип за изпълнението на проект „Модерна търговия”.

Екипът на „Градинария” се обръща към всички производители на плодове и зеленчуци в България, към всички търговци и преработватели: присъединете се към нашия електронен пазар! Той е замислен и работи заради всички вас!