Юли 2016

От днес (26.07.2016 г.) в сайт „Градинария” ще работи секция „ПОЛЕЗНО“, в която ежеседмично екипът ще публикува полезна информация за хранителните свойства на сезонните плодове и зеленчуци, както и информация за агротехническите мероприятия в отглеждането им: http://www.gradinaria-bg.com/bg/polezno

Държавен фонд „Земеделие“ обяви прием на заявления за подпомагане по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.