До 23 септември се подават документи по схема „Училищен плод”

„Градинария” напомня на своите потребители, че на 23 септември 2015 г. изтича срокът за подаване на документи по схема „Училищен плод” за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения през тази учебна година.

Схемата се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от държавния бюджет, а приемът на документи за 2015/2016 г. започна на 17 август и се извършва в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие”.

По схемата могат да кандидатстват учебни заведения, еднолични търговци, търговски дружества и кооперации, организации на производители на плодове и зеленчуци, както и общини с учебните заведения, които се намират на тяхната територия, поясняват от ДФЗ.

През настоящата учебна година училищата и детските градини ще се зареждат с български плодове и зеленчуци чрез местни покупки или от местни пазари. Изключение се допуска само за цитрусовите плодове и бананите.

Това изискване, заложено в обновената през 2015 г. наредба за прилагане на схемата (http://www.dfz.bg/bg/selskostopanski-pazarni-mehanizmi/plodove-i-zelenchuci/-2013-uchil-plod-2014-/), е прието по предложение на Националния съюз на градинарите в България, който създаде и поддържа първия електронен пазар на едро за свежи плодове и зеленчуци „Градинария”.

Бюджетът за настоящата учебна година е 14 млн. лв. Очаква се от схемата да се възползват 480 000 деца от детски градини и ученици от първи до четвърти клас.

Схемата „Училищен плод” ще се прилага от 15 септември 2015 г. до 31 май 2016 г. в цялата страна. До 31 октомври 2015 г. на сайта Фонд „Земеделие“ на интернет адрес http://schoolfruit.dfz.bg ще бъдат публикувани и списъците с одобрените заявители.