14-20414-1937-62

Предупредително съобщение

Цените и контактите на оференти са достъпни след регистрация.
продава: 
Пипер
Количество: 
5 000.0000
кг
Контактна информация: 
Атанас Генов
Е-поща: naseka95571@gmail.com
телефон:
0876112046
Валидност на офертата: 
три месеца
Сертификат за качество и произход на БАБХ: 
Не
Сорт: 
Ивайловска Капия
Качество: 
first
Регион: 
Ловеч
Срок на плащане: 
незабавно
Условия на доставка: 
От градината
Начин на плащане: 
В брой