55-31655-592-53

Предупредително съобщение

Цените и контактите на оференти са достъпни след регистрация.
продава: 
Воден лук
Продавам сух бял лук - лясковски плосък
Количество: 
15 000.0000
кг
Контактна информация: 
Георги Василев
Е-поща: bul.po@mbox.contact.bg
телефон:
0888662369
Валидност на офертата: 
три месеца
Сертификат за качество и произход на БАБХ: 
Не
Сорт: 
лясковски плосък
Качество: 
first
Регион: 
Бургас
Размер: 
5-6 см, пакетиран в гаци по 16 кг
Срок на плащане: 
незабавно
Условия на доставка: 
От градината
Начин на плащане: 
По банков път