Организации на производители представят програми’2016 до 1 октомври

Пред организациите на производители на плодове и зеленчуци или техните асоциации остават броени дни, за да представят за одобрение в Държавен фонд „Земеделие” своите оперативни програми за следващата година. На 1 октомври изтича срокът, в който ДФЗ като Разпащателна агенция ще приема разработените програми, които ще се изпълняват през 2016 г.

Първи октомври е крайният срок за организациите на производителите по още две важни задачи: да съобщят в Разплащателната агенция прогнозираните суми на оперативните фондове за следващата година, както и вноските на своите членове в оперативните фондове за 2016 г.

До 15 октомври пък в Разплащателната агенция ще се изплащат финансовите помощи по изпълнените вече през 2014 г. оперативни програми.