Удължават с месец до 15 октомври изпълнението на проекти по ПРСР 2007-2013

Изпълнението на проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007 – 2013 е удължено с един месец до 15.10.2015 г., напомнят от ДФ „Земеделие” и уточняват, че изменението не засяга договорите, по които сроковете на изпълнение са различни от 15.09.2015 г.

Промяната е свързана с приключването на работата по ПРСР за програмния период 2007-2013. Бенефициентите ще могат да продължат работата по проектите си до 15 октомври. До тази дата в ДФЗ трябва да бъдат подадени и всички отчетни документи за плащания.

От фонда уточняват още, че след влизане в сила на промените в наредбите за прилагане на мерките по програмата няма да бъде необходимо договорите да бъдат анексирани, а бенефициентите да подават искания за удължаване на срока. Анексирането ще се извърши служебно от Разплащателната агенция.