"Градинария" - 2 години в помощ на българския производител

На пресконференцията, организирана от Национален съюз на градинарите в България (НСГБ) на 24 ноември 2017 г. в хотел “EXPO” – гр. София беше представена визията на група неправителствени организации в сектор "Земеделие" относно Общата селскостопанска политика след 2020 г.

Присъстващите над 120 души се обединиха единодушно около представената позиция и задължиха ръководствата на присъстващите браншови организации да представят позицията на сектора пред Министъра на земеделието, храните и горите и ЕК, тъй като представеното предложение за новата ОСП 2021–2027  е за  по-справедливо и балансирано подпомагане за всички земеделски производители.След пресконференцията бяха представени резултатите от 2-годишната работа на електронната платформа „Градинария“. Представители на почти всички големи  супермаркетни вериги (Била, Кауфланд, Lidl, Фантастико, СВА), търговци на едро, износители и преработвателни предприятия (Фрукто Сливен, Хепи Фрутс) проведоха В2В срещи с производители на плодове и зеленчуци от цялата страна за договориране на доставки през новия сезон.

В последния панел на събитието бяха представени традиционни и иновативни методи за съхранение на плодове и зеленчуци, при които се запазват в най-голяма степен полезните качества на продуктите, търговският им вид и се удължава срокът им на съхранение – „Айсберг 1992”, ИНЧ Фриго, Bio Turbo, SORS.

В събитието взеха участие и представители на Министерство на земеделието, храните и горите, на Фондация „Америка за България”,Федерация  на независимите синдикати  от земеделието, академичната общност, партньори на НСГБ, браншови организации на земеделски производители, Държавната комисия по стоковите борси и тържищата,  Института по зеленчукови култури „Марица”, производители на плодове и зеленчуци от цялата страна, търговци, супермаркетни вериги, износители, преработватели на земеделска продукция и представители на медиите.

Срещата се проведе в рамките на проект „Модерна търговия”, който се изпълнява от НСГБ с подкрепата на Фондация „Америка за България. Електронната платформа „Градинария” създава условия за директна връзка между производители и купувачи и подкрепя създаването на нови канали за пазарна на реализация българските плодове и зеленчуци.