Позицията на сектор "Плодове и зеленчуци" за ОСП след 2020 г.

Позицията на сектор "Плодове и зеленчуци" за ОСП след 2020 г. беше изразена в интервю на Мариана Милтенова пред "Дарик" радио в края на 2017 г.

По-рано - през ноември, тази позиция беше представена от всички големи неправителствени организации от сектор "Плодове и зеленчуци" на пресконференция в София.

Предвид проявения интерес от страна на земеделски производители от цялата страна публикуваме линк към интервюто:

http://darikradio.bg/media/230/17-AGRO-2.mp3

http://darikradio.bg/osp-sled-2020-prez-pogleda-na-zemedelskite-proizvod...