Семинар „Конкурентоспособно производство на плодове и зеленчуци“

На 23 февруари 2018 г. Национален съюз на градинарите проведе семинар на тема „Конкурентоспособно производство на плодове и зеленчуци“ по време на международната селскостопанска изложба АГРА 2018.

Събитието премина при голям интерес от страна на земеделските производители, които споделиха, че за тях семинарът е бил изключително полезен и интересен. Семинарът се проведе по предварително обявена програма. Лекциите бяха по актуални теми и предоставиха полезна информация относно:  
- „Нови решения на стари проблеми при растителна защита и хранене в областта на зеленчукопроизводството, лозарството и овощарството“ – представена от инж. агроном Мирослав Петков, „Амитица“ ООД, който сподели практическия си опит и резултати при използването на отделните продукти.
- „Безплодието при овощните растения“ – представена от проф. Иван Желев. Присъстващите получиха допълнително информация и знания относно причините, които водят до ниски резултати и слаба реколта и препоръки за подобряване на превенцията при неблагоприятни за насажденията и реколтата климатични условия.
- „Приложение на прогнозни модели при болести по ябълка, череша и лоза“ – представена от гл. ас. д-р Звездомир Желев, Центъра за интегрирано управление на болести към Аграрния университет и преподавател в катедра „Фитопатология“. Участниците получиха информация за нови методи, използвани за борба с болестите при овощните насаждения при оптимално използване на препарати.
- „От А до Я за хидропониката“ – проф. Христо Симидчиев представи последното най-детайлно и единствено в страната издание за оранжерийното производство на зеленчуци. Задоволството на участниците се изрази и в предложението им книгата да се приеме и счита като „Библия на градинарството в България“. Беше изказано мнение от водещи зеленчукопроизводители, че досега в България не е издаван толкова подробен и задълбочен материал с конкретни препоръки и примери от практическия опит, натрупан от дългогодишната практика на авторите – проф. проф. Христо Симидчиев и проф. Венета Каназирска. В книгата е отделено място на знанията, информацията и научните постижения от целия свят в производството на зеленчуци през последните 30 години.

В края на семинара председателят на НСГБ – инж. Мариана Милтенова, представи актуална информация относно проектите, изпълнявани от НСГБ и предстоящите дейности и събития, организирани от НСГБ.