Схема за обвързано подпомагане

Със заповеди на министър Румен Порожанов бяха определени размерите на плащането за един допустим за подпомагане хектар по схемата за обвързано подпомагане, както следва:
- за плодове (основна група) за 2017 г. на 1 835,54 лв. на хектар за първите 30 допустими за подпомагане по схемата хектари и 1 223,69 лв. на хектар за допустимите за подпомагане площи по схемата над 30-я хектар /Заповед №РД 09-248/;
- за зеленчуци (зеле, дини и пъпеши) за 2017 г. на 655,68 лв. на хектар за първите 30 допустими за подпомагане по схемата хектари и 437,12 лв. на хектар за допустимите за подпомагане площи по схемата над 30-я хектар /Заповед №РД 09-249/;
- за зеленчуци (основна група) за 2017 г. на 1 544,45 лв. на хектар за първите 30 допустими за подпомагане по схемата хектари и 1 029,63 лв. на хектар за допустимите за подпомагане площи по схемата над 30-я хектар /Заповед №РД 09-250/;
- за плодове (сливи и десертно грозде) за 2017 г. на 1 139,13 лв. на хектар за първите 30 допустими за подпомагане по схемата хектари и 759,42 лв. на хектар за допустимите за подпомагане площи по схемата над 30-я хектар /Заповед №РД 09-251/;


zapoved_248_-_plodove.pdf

zapoved_249_-_zelenchuci.pdf

zapoved_250_-_plodove_1.pdf

zapoved_251_-_zelenchuci_1.pdf