7000 кг биологични ябълки – продадени чрез "Градинария"

Потребител, регистриран като търговец в електронния пазар за пресни плодове и зеленчуци „Градинария“ (www.gradinaria-bg.com),  информира, че е сключил сделка за покупка на 7000 кг биологични ябълки от производител от Добрич. Постигнатата цена удволетворява и производителя, и купувача и е само 15-20% по-висока от цената на конвенционалните ябълки. Продукцията е с доказан произход, със съпътстващи документи - сертификати, анализни свидетелства и отговаря на изискванията за био продукция.

Търговецът търси да закупи още 43 000 кг биологични ябълки.

Екипът на „Градинария” напомня на потребителите на сайта да отбелязват сключените офсайт сделки  или договори с бутона „Сделки” в своите оферти, за което ще получат бонус от 3 безплатни ваучера. Тази информация е необходима само за вътрешна употреба и ще се използва за подобряване дейността на сайта и рейтинга на всеки потребител.