Последни оферти

Оферти продава

Продукт
Дата
Количество
Цена
Всички оферти
Цените и контактите на оференти са достъпни след регистрация.

Оферти купува

Продукт
Дата
Количество
Цена
Всички оферти
Цените и контактите на оференти са достъпни след регистрация.

Уважаеми колеги, земеделци, търговци, приятели  и потребители на платформата „Градинария“!


Националният съюз на градинарите в България създаде през 2015г. този сайт като  първия електронен пазар на едро за пресни плодове и зеленчуци, за да помогне на производителите да намерят директен контакт с търговци и преработватели, които купуват пресни плодове и зеленчуци,  за да може Вие да договаряте директно своите сделки без посредници, за да вземете най-справедливата цена и  да договоряте най-добрите условия за своите сделки. Единствената Цел за създаването на сайта е да Ви бъдем полезни, да подпомогнем реализацията на българските плодове и зеленчуци и те да могат достигнат до крайните потребители по най-краткия път. Нямаме  комерсиални цели, не работим за печалба, а в обществена полза, затова предоставяме по два безплатни ваучера за използване на платформата. 
Повечето от Вас ползват сайта безплатно, използвайки двата  безплатни ваучера за информация или публикуване на офертите си. Поддръжката на сайта изисква ежемесечни и ежегодни разходи, които са необходими, за да функционира сайта и да се  плаща домейна, хостинга и поддръжката.
Ако платформата „Градинария“ Ви е помогнала, ако сте намерили партньори, ако сте направили успешни сделки, ако искате да продължим да работим и да осигуряваме  достъп до сайта,  за да публикувате своите оферти, за да получавате ежеседмичния бюлетин за цените на най-важните плодове и зеленчуци от три тържища в страната можете да помогнете  за поддръжката на сайта  като заплатите абонамент, закупите ваучери, дори и на минимална стойност или  направите дарение по банкова сметка в ОББ:

IBAN: BG48UBBS88881000857658
Банка: ОББ
BIC: UBBSBGSF

Получател: Сдружение „НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ГРАДИНАРИТЕ В БЪЛГАРИЯ“

За стойността на абонамента, на ваучерите  или направеното дарение се издава съответно  фактура с ДДС или  може да се оформи по закона за даренията и би могло да се приспадне от данъчната Ви основа за съответната година съгласно разпоредбите на ЗДДФЛ и ЗКПО.
Екип на  „Градинария“

Новини

От 13 май до 13 юни 2019 г. производителите на плодове и зеленчуци могат да кандидатстват за подпомагане по схемата „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция”. Документи ще се приемат в областните дирекции на ДФ „Земеделие“. По схемата се възстановяват до 50% от извършените разходите за инвестиции, като максималният размер на помощта е не повече от 120 хил. лева. Подпомагането се предоставя под формата на капиталова субсидия за покриване на част от разходите за реализация на инвестиции в машини, оборудване и линии за подготовка, охлаждане и съхранение на първична земеделска продукция в сектор „Растениевъдство“. Средствата ще се изплащат по банкова сметка на кандидата след доказване на целевото изпълнение на инвестицията.

Националният съюз на градинарите в България за четвърта поредна година взе участие със собствен елегантен щанд в Международното изложение за пресни плодове и зеленчуци FRESKON 2019 (11.04. -13.04.2019) в Тесалоники, Гърция. Беше представена отново и електронната платформа за търговия на едро за пресни плодове и зеленчуци „Градинария“-www.gradinaria-bg.com Интересът към пресните плодове и зеленчуци от България беше изключително голям. Производители на различни пресни и преработени плодове и зеленчуци от цялата страна представиха своята продукция и имаха възможност да се срещнат с потенциални клиенти и партньори. Щандът беше посетен от голям брой потенциални клиенти и бяха проведени над 50 срещи с - търговци, вносители , супермаркетни вериги от цял свят- Холандия, Германия, Чехия, Саудитска Арабия, Обединени арабски емирства, Беларус, Латвия, Русия, Естония, Гърция, Италия, Македония, Кипър, Румъния,Индия, Сингапур,Албания, България и др.

Сдружение „Национален съюз на градинарите в България“ (НСГБ) най-любезно Ви кани да вземете участие в семинар "Иновативни решения и политики за развитие на сектор "Плодове и зеленчуци", който се организира от НСГБ по време на АГРА 2019 на 23.02.2019 от 10,30 ч. в зала „Пресклуб“ на Международен панаир Пловдив
На семинара ще се запознаете с последните новости в овощарството, нови схеми за подкрепа на производителите и препоръки за решаване на част от проблемите в сектора. Ще има производители на плодове и зеленчуци от цялата страна,  вносители и търговци на едро и супераркетни вериги с които можете да проведете В2В срещи.
Ще бъде инициирана нова схема за субсидирана заетост в сектора.
В семинара, ще вземат участие и представители на МЗХГ и ДФЗ.